پرینت

دانلود آنتی ویروس نسخه مدارس ( اینترانت)

امکانات

 آنتی ویروس نسخه ورژن  12  (  ویندوز های  7،  8 ، 8,1  ، 10 )   64 بیت را پشتیانی می کند.

  ورژن  64  بیت    12 (2019-ESET INTERNET SECURITY)  

     دانلود نسخه  12 Eset Smart security  مخصوص ویندوز های 64 بیت 


  آنتی ویروس نسخه ورژن  2017   (  ویندوز  7،  8 ، 8,1  ، 10 ،  XP  S3  سرویس پک 3 )  32 بیت را پشتیبانی می کند.

 ورژن 32 بیت   10  (2017-ESET SMART SECURITY) 
   دانلود نسخه  10 Eset Smart security  مخصوص ویندوز های 32 بیت